Narażając życie dostają tylko 8 zł na godzinę

0

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej jest co do zasady całkowicie bezpłatna. Jedynym świadczeniem majątkowym przysługującym członkom OSP jest ekwiwalent pieniężny przysługujący za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, ale ostatnie wydarzenia w naszej gminie i Polsce spowodowały, że Burmistrz Błaszek Karol Rajewski poważnie rozważa podwyżkę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Przez lata sprawa była bagatelizowana i strażacy narażając własne zdrowie i życie dostawali tylko 8 zł na godzinę, które w wielu przypadkach przekazywali na funkcjonowanie swoich jednostek. Teraz burmistrz przeanalizuje wysokość stawek ekwiwalentu w całym powiecie sieradzkim i po konsultacji z Komendantem Miejsko-Gminnym OSP RP w Błaszkach Andrzejem Grzelakiem zaproponuje nowe stawki, które zdaniem burmistrza powinny wzrosnąć o 30 %.