Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa

0

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
składamy wszystkim Sołtysom z Gminy Błaszki
wyrazy szacunku i uznania za pracę i wielkie zaangażowanie
na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Równocześnie życzymy wytrwałości
i powodzenia we wszystkich Państwa inicjatywach i przedsięwzięciach,
osobistej satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków,
wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech wzajemne zrozumienie i współpraca zarówno z mieszkańcami,
jak i władzami samorządu przynosi radość w realizacji nowych wyzwań.
Niech nigdy nie zabraknie Państwu wytrwałości, nowych pomysłów
oraz inicjatyw integrujących lokalną społeczność.

Wszystkiego najlepszego!

 /-/Karol Rajewski                                                             /-/ Agnieszka Bieńkowska
Burmistrz Błaszek                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej w Błaszkach