Nagrody dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

0

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października w Błaszkach odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki oraz Dyrektorów Szkół w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błaszkach. W tym roku Nagrodą Burmistrza Błaszek w wysokości 1000 zł uhonorowani zostali dyrektorzy wszystkich gminnych placówek oświatowych. Ponadto nagrodę Burmistrza Błaszek otrzymali: wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Błaszkach, były wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Błaszkach oraz dyrektor Administracji Szkół i Przedszkoli w Błaszkach.
Z kolei Dyrektorzy Szkół przyznali sześćdziesięciu siedmiu nauczycielom nagrody w wysokości 900 zł, dziewięciu pracownikom administracji w kwocie 500 zł oraz sześćdziesięciu pięciu pracownikom obsługi w wysokości 440 zł.