Na złość babci odmrożę sobie uszy

0

Taki oto cel przyświecał chyba radnym przy głosowaniach podczas ostatniej Sesji w dniu 14 listopada 2017 roku. Smutna to ale prawdziwa konstatacja. Zmiany zaproponowane przez burmistrza miały posłużyć zwiększeniu inwestycji w 2018 roku. Teraz przygotowany budżet trzeba ciąć. Mniej będzie na drogi, mniej na kluby sportowe i mniej na Straże. Chyba było za dobrze i radni zmuszeni byli interweniować. Burmistrz miał być nieporadny, a okazał się nadzwyczaj sprytny. Zwiększył budżet inwestycyjny z 400 tysięcy w 2015 roku tj. pierwszym roku jego urzędowania do 4 milionów złotych na rok 2018, wdrożył Fundusz Sołecki, Budżet Obywatelski i w samym tylko 2017 roku odnowił 17 kilometrów dróg gminnych oraz wygospodarował na 2018 rok milion złotych wsparcia na drogi powiatowe przebiegające przez gminę Błaszki. Tego było już za wiele. Zdecydowanie trzeba było te sukcesy przeciąć, aby w roku wyborczym było o sukcesy dużo trudniej. Radni zapomnieli tylko o jednym, że mieszkańcy mają te wszystkie gierki w nosie, bo chcą rozwoju gminy, a gmina rozwija się jak nigdy wcześniej.