Może jeszcze dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski działając w oparciu o art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wniósł do Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Błaszki o zwołanie w trybie nadzwyczajnym Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
W związku z pilną koniecznością dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, burmistrz poprosił o zwołanie Sesji w dniu dzisiejszym.
Burmistrz przypominał przewodniczącej Rady o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przy zwoływaniu XXXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach w trybie nadzwyczajnym.
Przypomnijmy, że w dniu 28 grudnia 2016 roku radni zablokowali zmiany, które dawały szanse Naszej gminie na rozwój i w związku tym w dniu 29 grudnia 2016 roku burmistrz wystosował do radnych pismo z apelem o przejęcie inicjatywy i zaproponowanie własnych pomysłów.  Przez ponad dwa miesiące radni milczeli, choć na spotkaniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty w dniu 20 lutego 2017 roku w Błaszkach, przewodnicząca Rady zadeklarowała wypracowanie stosownych rozwiązań, które miały być przedstawione burmistrzowi na piśmie. Pismo nigdy nie trafiło na biurko burmistrza, a na ostatniej Sesji w dniu 7 marca 2017 roku radni niespodziewanie zobowiązali burmistrza do przygotowania uchwały o dostosowaniu sieci szkół w gminie Błaszki do nowego ustroju szkolonego. Co ciekawe wymienione stanowisko jest krótkie i bez żadnych wytycznych dla burmistrza jak to ma zrobić. Ze względu na powagę sytuacji, burmistrz przygotował natychmiast projekt uchwały i przesłał przewodniczącej Rady. Czasu jest bardzo mało dlatego burmistrz liczy, że radni zbiorą się jeszcze dzisiaj i podejmą uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt burmistrza nie przewiduje oczekiwanej likwidacji trzech gimnazjów.