Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

0

W dniu 13 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) uczestniczyło 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gruszczycach oraz 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Błaszkach; w II grupie wiekowej (gimnazja) uczestniczyło 3 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Błaszkach, 3 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Kalinowej oraz 4 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach; w III kategorii wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) uczestniczyło 3 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiła się następująco:

I grupa wiekowa:

I miejsce – Kinga Ludwiczak SP Gruszczyce

II miejsce Kinga Kowalska SP Błaszki

III miejsce Justyna Malinowska SP Gruszczyce

II grupa wiekowa:

I miejsce – Roksana Kolińska PG Gruszczyce

II miejsce – Olga Szymczak PG Gruszczyce

III miejsce – Kamil Bilski PG Błaszki

III grupa wiekowa:

I miejsce – Damian Barszczyk ZSP Błaszki

II miejsce – Paweł Owczarek ZSP Błaszki

III miejsce – Łukasz Szuleta ZSP Błaszki

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się po 2 uczniów w trzech grupach wiekowych: Kinga Ludwiczak i Kinga Kowalska, Roksana Kolińska i Olga Szymczak oraz Damian Barszczyk i Łukasz Szuleta (Paweł Owczarek będzie reprezentował w eliminacjach powiatowych gminę Brzeźnio).

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę oraz dyplom.

Eliminacje powiatowe odbyły się 18 kwietnia w Komendzie PSP w Sieradzu. Kinga Ludwiczak w I kategorii wiekowej zajęła II miejsce, Olga Szymczak w II kategorii wiekowej także zajęła II miejsce. Uczeń ZSP w Błaszkach Paweł Owczarek zajął I miejsce i będzie brał udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim.

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo w Turnieju.