LI Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 14 września 2018 r. (piątek) o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) nadzwyczajną LI Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na 2018 rok.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2031.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wykazu zadań remontowych i modernizacyjnych na drogach i ciągach komunikacyjnych Gminy Błaszki kadencji 2014-2018 (aktualizacja na 11.09.2018r.)

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.

  8. Zakończenie LI Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

UWAGA!!!
Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Błaszkach materiały na LI Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach dla radnych i przewodniczących rad sołeckich (porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały na sesję) są dostępne w zakładce MATERIAŁY NA SESJE