Lekcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu

0

W czwartek, 10 maja 2018 roku uczniowie klas I- II- III Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Moniuszki w Kalinowej wraz z opiekunkami wizytowali w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Na miejscu uczniowie zapoznali się z dużym obiektem, w którym pracują zawodowi strażacy oraz na czym polega ich praca. Podczas spotkania dzieci zwiedzały centrum dowodzenia, w którym dowódca zmiany opowiedział dzieciom o niebezpieczeństwach czyhających na nie w domu i w szkole. Uświadomił dzieciom, że nie wolno: bawić się zapałkami, urządzeniami elektrycznymi, zwrócił uwagę co należy zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i w jaki sposób powiadomić straż pożarną, dzwoniąc pod numer 998 (112), podając imię, nazwisko, dokładny adres oraz swój numer telefonu oraz jak zachować się w razie pożaru. Następnie dzieci zwiedziły garaże, w których stoją wozy strażackie, oglądały wyposażenie pojazdów np. nożyce do cięcia metalu, specjalny ubiór do pożaru, zestaw ratowniczy. Chętni mogli przymierzyć strój, w którym strażacy wyjeżdżają na akcje, mogli też zasiąść za kierownicą wozu strażackiego. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć umiejętność lania wody i piany ze strażackiego hydrantu,  zademonstrowano też dzieciom gaszenie oleju do smażenia za pomocą wody, by pokazać, że woda nie służy do gaszenia tego typu substancji. Ostatnim punktem w programie wycieczki było zwiedzanie strażackiego poligonu, gdzie znajdowały się między innymi wraki samochodów, autobusu, tramwaju a nawet stary helikopter, służące do ćwiczeń ratowania ludzi z wypadków komunikacyjnych. Pokazano nam również budynek, w którym stworzono warunki takie jak w domu podczas prawdziwego pożaru. Strażacy ćwiczą w nim jak wydostać siebie i poszkodowanych z płonącego budynku. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość zadawania wielu pytań, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

Burmistrz Błaszek bezpłatnie udostępnił gminny autobus i pokrył koszty transportu.