Kontrowersje wokół RIPOK-u w Chabierowie

0

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Karola Rajewskiego z mieszkańcami  wsi Chabierów, Chociszew i Garbów, w sprawie planów budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie sołectwa Chabierów. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy i Miasta Błaszki: Michał Kołodziejczak, Ireneusz Hendrysiak i Julian Kozielski. Grupa mieszkańców czuje się oszukana i żąda wstrzymania budowy zakładu, gdyż obawia się o własne zdrowie i życie. Burmistrz przedstawił posiadaną dokumentację dotyczącą tej inwestycji, ale ze względu na fakt, że to nie on podejmował decyzje w tej sprawie zaproponował przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Wstępnie ustalono, że do 22 czerwca mieszkańcy mają zebrać podpisy przeciwników i zwolenników tej inwestycji. Następnie zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami, radnymi i inwestorem. Na spotkanie Burmistrz zaprosi byłego Burmistrza Piotra Świderskiego i jego Zastępcę Krzysztofa Stępińskiego oraz ogólnopolskie media. Burmistrz zapowiedział, że w przypadku zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców stanie po ich stronie.