Kontrole podatkowe pierwszym efektem kontroli RIO

0

W związku z wynikami kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ujawnionymi przypadkami podawania nieprawdziwych informacji w deklaracjach podatkowych przez prywatnych przedsiębiorców, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, zdecydował o rozpoczęciu kontroli u osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Pierwsze kontrole pokazały, że przedsiębiorcy wykazywali mniejsze powierzchnie na których prowadzona jest działalność gospodarcza i w ten sposób unikali płacenia należnego podatku od nieruchomości. W jednym przypadku nieuczciwy przedsiębiorca nie płacił ponad 9,5 tys. zł podatku a w drugim prawie 3 tys. zł rocznie. Burmistrz ustalił, że poprzednia władza skupiła się na kontroli mikro przedsiębiorstw, a z niewyjaśnionych przyczyn nie kontrolowano prawie wcale dużych firm.

W związku z powyższym już w sierpniu rozpocznie się kontrola największych przedsiębiorców w gminie. O swoim zamiarze burmistrz poinformował kilka miesięcy temu prywatnych przedsiębiorców zasiadających w powołanej w maju ubiegłego roku Radzie Gospodarczej Gminy i Miasta Błaszki.

Informujemy, że podatnik z własnej woli może złożyć w dowolnym czasie deklarację korygującą podstawę opodatkowania i uniknąć w ten sposób ukarania. Zgodnie bowiem z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego można tu uniknąć konsekwencji, gdyż nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Natomiast nieuczciwych przedsiębiorców, którzy będą uchylać się od płacenia należnych podatków burmistrz pociągnie do odpowiedzialności karnoskarbowej. Oszustwem podatkowym jest bowiem sytuacja, w której podatnik składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie. Takie działanie stanowi wykroczenie bądź przestępstwo (zagrożone m.in. grzywną).