Konkursy na dyrektorów szkół

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki ogłosił dwa konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach  i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej.
Zainteresowane osoby spełniające wymagania formalne mogą składać  dokumenty w zamkniętych kopertach do dnia 22 czerwca 2016 roku do godziny 14.30.
Szczegóły konkursów zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej