Kąpiel niedozwolona

0

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sieradzu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów znajdujących się na terenie Gminy Błaszki, informujemy, iż zbiorniki wodne zostały wyposażone w tabliczki informacyjne dotyczące zakazu kąpieli. Na terenie Gminy Błaszki nie ma kąpielisk strzeżonych. Są jednak takie miejsca, gdzie pomimo zakazu, mieszkańcy kąpią się ryzykując swoim zdrowiem i życiem. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, a w przypadku zauważenia osób kąpiących się w miejscach niedozwolonych powiadomić odpowiednie służby. W związku z powyższym dnia 3 lipca 2017 roku wystosowano pismo do Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Błaszkach o dopilnowanie by przy zbiornikach niestrzeżonych, należących do Gminy Błaszki pojawiły się tabliczki – ZAKAZ KĄPIELI.