Jest zgoda Kuratora na likwidację mikro szkoły

0

Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubnej-Jakusy. Przypomnijmy, że Rada Miejska w Błaszkach w dniu 29 listopada 2017 roku podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji tej najmniejszej w gminie placówki, w której do 4 oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało tylko 15 uczniów i jedynie 5 dzieci do oddziału przedszkolnego. W bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest tam 14 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Po podjęciu przez Radę Miejską w Błaszkach uchwały o likwidacji szkoły, obwód szkoły ma zostać w całości przejęty przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawał II w Gruszczycach .