Jest widniej od Lubanowa do Kamiennej

0

Pierwszy etap racjonalizacji oświetlenia ulicznego w gminie Błaszki za nami. Co prawda czekają nas jeszcze drobne poprawki „doświetleniowe” skrzyżowań w centrum Błaszek i dojazdu do skrzyżowania przy stacji benzynowej, ale już zadanie można ocenić i podsumować. Zadanie wieloletnie, które jest wpisane w budżet gminy na ten rok i kilka lat następnych ma za zadanie zwiększenie efektywności oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej. W pierwszej kolejności po udanej próbie oświetlenia po obwodzie Rynku w Błaszkach oraz drogi wojewódzkiej w Orzeżynie, gdzie w 2017 roku testowano nowe oświetlenie LED, przystąpiono z dużo większym rozmachem do tematu poprawy oświetlenia gminy Błaszki. Na pierwszy ogień poszła droga krajowa, bo tu ruch samochodowy jest największy, a zróżnicowanie rodzajów i mocy lamp oraz kolorów światła powodowało duże niedoświetlenie drogi. Oczywiście całe zadanie za każdym razem poprzedzone jest oceną obecnego oświetlenia, przygotowaniem propozycji nowego możliwego do zastosowania rozwiązania, obliczeniem potrzebnego światła, zaplanowaniem czasowym i finansowym inwestycji.

W pierwszym etapie wymieniono 73 stare lampy na nowe lampy LED wraz z odnowieniem lub wymianą wysięgników i zainstalowaniem bezpieczników na każdym słupie. Całość kosztowała blisko 90 000,00 zł, co pozwoliło na doprojektowanie kilku kolejnych punktów świetlnych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach sfinansował instalację bezpieczników za kwotę 5 000,00 zł. Wymiana lamp okazała się bardzo ekonomiczna, bo pobór energii elektrycznej zmniejszył się 2,5 krotnie, co powoduje, że inwestycja spłaci się z oszczędności za prąd w ciągu 5-6 lat.

Przy okazji efektu oszczędności inwestycja podniosła bezpieczeństwo kierowców i pieszych, ujednoliciła strumień światła na kilku kilometrach drogi przebiegających przez gminę, którą dziennie przemieszcza się kilkanaście tysięcy samochodów, ujednoliciła barwę światła wzdłuż drogi oraz co równie ważne poprawiła wizerunek gminy. W kolejnych latach zadanie będzie kontynuowane od drogi krajowej wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych. Ponieważ na terenie gminy zainstalowanych jest ponad 1600 punktów oświetlających miejsca publiczne, racjonalizacja oświetlenia będzie jednym z ważniejszych zadań na przestrzeni najbliższych lat, ale wyliczenia wyraźnie pokazują, że warto inwestować w odnowienie oświetlenia ulicznego, bo po prostu to się opłaci, jest ładniej, bezpieczniej i taniej.