Jest szansa na nowy samochód dla OSP Zawady

0

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski poinformował w  dniu dzisiejszym Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach montażu finansowego uzgodnionego przez niego z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaakceptowanego przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego oraz Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka.
Na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego o wartości 360 tys. zł  dla OSP Zawady Burmistrz zaplanował przekazać 100 tys. zł. Kwotę 180 tys. zł planuje dołożyć NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz 80 tys. zł Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Stosowny wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawady ze środków  NFOŚiGW/WFOŚiGW zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który z jednostką zawrze stosowną umowę. Zakup nowego samochodu koordynuje Komendant Miejsko- Gminny OSP RP Andrzej Grzelak.
Jednostka OSP Zawady położona jest przy drodze krajowej nr 12 i zajmuje pierwsze miejsce w gminie Błaszki pod względem udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych poza jednostkami z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zapracowała sobie na nowy samochód.
Przypomnijmy, że Burmistrz Karol Rajewski zakupił już w tej kadencji dwa nowe samochody ratowniczo gaśnicze za ponad 1 mln zł. (średni dla OSP Włocin i lekki dla OSP Błaszki) i stawia na zakup i dalszą modernizację samochodów bojowych w pozostałych jednostkach.