Jasełka w szkole podstawowej w Gruszczycach

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski i radny Rady Miejskiej w Błaszkach Piotr Jakóbczak wzięli dziś udział w Jasełkach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach. Sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Przy stołach wigilijnych na sali gimnastycznej zasiedli nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, w sumie ponad 500 osób. Na scenie zaprezentowały swój bożonarodzeniowy program artystyczny dzieci z gruszczyckiej szkoły i nowo utworzonego oddziału przedszkolnego. Były kolędy, pastorałki i krótkie scenki wigilijne. Dzieci obdarował również Święty Mikołaj. Burmistrz wraz z radnym Piotrem Jakóbczakiem, w imieniu własnym jak i Rady Miejskiej w Błaszkach, złożyli uczestnikom Jasełek życzenia i podarowali dzieciom słodycze.