Informacja – Zarządzenie Nr 401/2017

0

Zarządzeniem NR 401/2017 Burmistrza Błaszek z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej Gminy Błaszki określono stawki opłat za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się i stosowanie wprowadzonych zmian oraz załączników do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 401/2017