Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów

0

Na podstawie art.211 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podaję do publicznej wiadomości plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.

/-/Karol Rajewski
Burmistrz Błaszek