Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy i Miasta

0

Uprzejmie informuję, iż w związku ze zwołaną na dzień 28 grudnia (poniedziałek) na godz.14.00  XVI Sesją Rady Gminy i Miasta Błaszki posiedzenia stałych Komisji Rady odbędą się w dniach:
1. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska – 21.12.2015 r. godz. 9.00 Urząd Gminy i Miasta Błaszki II piętro sala USC.
2 Komisja Miasta i Problemów Społecznych – 22.12.2015 r. godz. 9.00 Urząd Gminy i Miasta Błaszki II piętro sala USC.
Komisja Rewizyjna – 22.12.2015 r. godz.12.00 Urząd Gminy i Miasta Błaszki II piętro sala USC.

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta w Błaszkach
Agnieszka Bieńkowska