Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy i Miasta

0

Uprzejmie informuję, iż w związku ze zwołaną na dzień 28 stycznia (czwartek) na godz. 8.00 XVIII Sesją Rady Gminy i Miasta Błaszki posiedzenia stałych Komisji Rady odbędą się w dniach:
1. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska – 19.01.2016 r. godz. 8.00 Urząd Gminy i Miasta Błaszki pokój nr 6
2. Komisja Miasta i Problemów Społecznych – 19.01.2016 r. godz. 8.00 Urząd Gminy i Miasta Błaszki pokój nr 1
3. Komisja Rewizyjna – 19.01.2016 r. godz. 8.00 Urząd Gminy i Miasta Błaszki pokój nr 9

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta w Błaszkach
Agnieszka Bieńkowska