II Sesja Rady Gminy i Miasta Błaszki

0

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12°° w sali Centrum Kultury w Błaszkach

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Błaszkach i wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.
  3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.
  4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
  6. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
  7. Zakończenie II Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu
Barbara Bojakowska