Idą historyczne zmiany

0

Powoli rozpoczyna się procedura dostosowania nazwy gminy, jej organów oraz urzędu gminy do  obowiązujących przepisów prawa. Nasza gmina nazywać się będzie „gmina Błaszki”, burmistrz nosił będzie nazwę „burmistrz Błaszek”, rada będzie miała nazwę „Rada Miejska w Błaszkach”, a urząd nosił będzie nazwę „Urząd Miejski w Błaszkach”. Po wielu perturbacjach radni przyjęli wreszcie nowy statut, któremu teraz przyjrzy się Wojewoda. Mimo, że nazwa gminy (jej organów) oraz urzędu gminy nie jest nadawana statutem a wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa, to w ocenie Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego właściwym było zawarcie powyższych nazw w prawidłowej formie właśnie w statucie. Zapis dotyczący gminy Błaszki znajduje się w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. W świetle powyższego burmistrz nie musi wydawać zarządzenia dotyczącego nazwy gminy, jej organów oraz urzędu, bowiem kwestie te uregulowane są w ww. obwieszczeniu. Choć zmiany mogłyby być hipotetycznie wprowadzone z dnia na dzień to wieloletnią ignorancję władz wobec obowiązujących przepisów prawa trzeba będzie naprawiać przez kilka miesięcy.  Zmiana nazwy gminy, jej organów i urzędu to nie tylko zmiany wizerunkowe, ale także te formalne, które są bardzo czasochłonne. O wszystkich wprowadzanych zmianach burmistrz będzie informował mieszkańców na bieżąco. Na dobry początek zmieniamy tytuł naszej witryny internetowej.