Historyczne zmiany w gminie Błaszki

0

2 maja 2017 roku mieszkańcy gminy Błaszki będą mogli załatwić sprawy urzędowe już w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. W dniu wczorajszym, pod czujnym okiem burmistrza Błaszek, zakończono prace przy elewacji budynku. Zmieniono tablice urzędowe i szyld na budynku magistratu.
Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych posiadacze dowodów osobistych wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki nie będą mieli obowiązku ich wymiany.
Jednak w związku dostosowaniem nazwy jednostki samorządu terytorialnego, jej organów oraz urzędu gminy do obowiązujących przepisów prawa zmianie ulegną dane adresowe.
W związku z powyższym od dnia 1 maj 2017 roku wszelką korespondencję prosimy kierować na poniższe adresy.

Urząd Miejski w Błaszkach
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32
Burmistrz Błaszek
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32
Rada Miejska w Błaszkach
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32

Przypomnijmy, że wychodząc na przeciw oczekiwaniom i sugestiom mieszkańców gminy Błaszki, zwłaszcza tych, dla których „długi weekend majowy” jest okazją do odwiedzenia rodzinnych stron i załatwienia spraw urzędowych, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zdecydował o przedłużeniu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Błaszkach w dniu 2 maja 2017 roku do godziny 16.00. Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 13.00.

Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach, który od 1 maja 2017 roku przechodzi do historii.