Harmonogram pracy aptek w gminie Błaszki w miesiącu czerwcu 2018 roku

0

Poniżej przypominamy harmonogram pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na kolejne dni czerwca.
Apteka dyżur nocny rozpoczyna wraz z  rozpoczęciem godziny bezpośrednio następującej po godzinie zakończenia pracy w trybie dziennym, zaś kończy wraz z końcem godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę rozpoczęcia przez aptekę pracy w trybie dziennym. Apteka pracująca w systemie całodobowym począwszy od pierwszej godziny pracy pracuje nieprzerwanie aż do zakończenia godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę odpowiadającą godzinie  rozpoczęcia pracy w następnej dobie

Apteka Prywatna ul. Sieradzka 4
Godziny otwarcia:
8.00-20.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-15.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:   2, 7, 12, 17, 22, 27 czerwca

Apteka Prywatna „NOVA” ul. Sieradzka 59
Godziny otwarcia:
7.00-20.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:   3, 8, 13, 18, 23, 28 czerwca

Apteka „ARNIKA” Błaszki ul. Plac Niepodległości 5
Godziny otwarcia:
8.00-19.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:  4, 9, 14, 19, 24, 29 czerwca

Apteka „Pod Fontanną” Błaszki, Gruszczyce 109 A
Godziny otwarcia:
8.30-19.30 (poniedziałek-piątek)
8.30-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni: 5, 10, 15, 20, 25, 30 czerwca

Apteka „Zdrówko” Błaszki, Pl. Sulwińskiego 19
Godziny otwarcia:
7.30-19.30 (poniedziałek-piątek)
7.30-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:  1, 6, 11, 16, 21, 26 czerwca

Szczegółowy harmonogram pracy w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych z  terenu Powiatu Sieradzkiego w 2018 roku