Gratulacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach

0

Z okazji pięknego jubileuszu 100-lecia powstania Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach składam Panu Prezesowi, Naczelnikowi, całemu Zarządowi oraz wszystkim druhom i druhnom serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Gratuluję długoletniej i owocnej działalności dla dobra lokalnej społeczności i całej gminy Błaszki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.
Niech św. Florian – wielki patron Strażaków otacza Was zawsze swoją opieką i wstawiennictwem we wszelkich Waszych dobrych działaniach oraz w życiu rodzinnym.
W imieniu mieszkańców gminy Błaszki  życzę  dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Będę modlił się dzisiaj z wami podczas uroczystej Mszy Świętej z okazji Waszego Jubileuszu, ale z góry przepraszam,  że nie będę mógł osobiście złożyć Wam tych gratulacji i życzeń podczas drugiej części Waszego święta w strażnicy, gdyż zostałem zaproszony na zakończenie wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych do parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie.
Niemniej jednak wszystkim druhom i druhnom oraz zaproszonym gościom życzę udanego biesiadowania.

Z wyrazami szacunku

/-/Karol Rajewski
Burmistrz Błaszek