Gospodarska wizytacja w OSP Sędzimirowice

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, Komendant Miejsko- Gminny OSP RP Andrzej Grzelak, podinspektor do spraw bezpieczeństwa obywateli Anita Skweres z Urzędu Miejskiego w Błaszkach przeprowadzili w dniu dzisiejszym gospodarską wizytację w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzimirowicach w celu sprawdzenia gotowości bojowej jednostki do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niezapowiedziane próbne alarmowanie było okazją do  przetestowania świeżo zainstalowanego systemu selektywnego alarmowania w strażnicy. Jednostka osiągnęła gotowość do wyjazdu w ciągu niespełna 4 minut od zaalarmowania. Po przeprowadzonej krótkiej inspekcji Burmistrz przekazał druhom  zakupione z budżetu gminy za łączną kwotę 10 410,00 trzy sztuki ubrań bojowych UPS, hełmów  i butów bojowych oraz drabinę trzy-przęsłową.
Wizytacja była również okazją do poruszenia tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
W spotkaniu z druhami wziął udział również radny Rady Miejskiej w Błaszkach Zbigniew Jaworski.
Przypomnijmy, że niezapowiedziane próbne alarmowanie przeprowadzono  również w czerwcu w OSP Błaszki, OSP Gruszczyce, OSP Włocin, OSP Stok Polski, OSP Kalinowa, OSP Łubna, OSP Zawady, OSP Skalmierz i OSP Kamienna. Wszystkie jednostki osiągnęły gotowość do wyjazdu w ciągu 3-5 minut od zaalarmowania. Burmistrz przekazał wtedy jednostkom zakupione z budżetu gminy umundurowanie, sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 43 979,22 zł.
Ponadto sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki wzbogaciło się o nowy sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego o wartości 41 157,39 zł. Sprzęt zakupiony został w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. O dotację na zakup sprzętu o wartości 79 440,00 dla wszystkich jednostek OSP gminy Błaszki wnioskował w kwietniu br. Burmistrz Błaszek Karol Rajewski. Ostatecznie przyznano dotację w kwocie 40 584,00 zł. Z budżetu Gminy Błaszki opłacony został wkład własny w kwocie 979,23 zł. Doposażone zostały jednostki: OSP Błaszki, OSP Gruszczyce, OSP Włocin, OSP Zawady, OSP Kalinowa oraz OSP Łubna. Jednostka OSP Błaszki otrzymała torbę ratowniczą z wyposażeniem, szyny typu Kramera, deskę ortopedyczną i detektor napięcia. OSP Gruszczyce wzbogaciła się o pilarkę spalinową MS 193T, defibrylator, piłę ratownicza do szyb. OSP Włocin otrzymała: akumulatorowy zestaw oświetleniowy, detektor napięcia oraz bosak dielektryczny. OSP Zawady została doposażona w zabezpieczenie poduszki kierowcy, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, pilarkę spalinową MS 193T. Jednostka z Kalinowej otrzymała torbę ratowniczą z wyposażeniem, szyny typu Kramera oraz deskę ortopedyczną. Jednostka z Łubnej wzbogaciła się o torbę ratowniczą, szyny typu Kramera, deskę ortopedyczną oraz pilarkę do drewna MS 291.