Gospodarska wizytacja w jednostkach OSP

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, Komendant Miejsko- Gminny OSP RP Andrzej Grzelak, podinspektor do spraw bezpieczeństwa obywateli Anita Skweres z Urzędu Miejskiego w Błaszkach oraz druh Tomasz Rosiak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach przeprowadzili w dniu dzisiejszym gospodarską wizytację w dziewięciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Błaszki w celu sprawdzenia gotowości bojowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niezapowiedziane próbne alarmowanie przeprowadzono w OSP Błaszki, OSP Gruszczyce, OSP Włocin, OSP Stok Polski, OSP Kalinowa, OSP Łubna, OSP Zawady, OSP Skalmierz i OSP Kamienna. Wszystkie jednostki osiągnęły gotowość do wyjazdu w ciągu 3-5 minut od zaalarmowania. Po przeprowadzonej krótkiej inspekcji Burmistrz przekazał poszczególnym jednostkom zakupione z budżetu gminy umundurowanie, sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 43 979,22 zł. Wizytacja była również okazją do poruszenia tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, zapewnieniem gotowości operacyjnej pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także omówienia zagadnień dotyczących zakupów sprzętu i prac remontowych w strażnicach.