Gmina Szczytniki otwarta na współpracę z Gminą Błaszki

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski z radnym Gminy i Miasta Błaszki Zbigniewem Jaworskim udali się do Gminy Szczytniki na spotkanie z Wójtem Markiem Albrechtem i Zastępcą Wójta Dariuszem Wawrzyniakiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Szczytniki  Bogdanem Augustyniakiem. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy przy modernizacji ciągów komunikacyjnych łączących obydwie gminy. Włodarze potwierdzili wolę współpracy między samorządami i na początku planują wspólnie zmodernizować odcinek drogi Sędzimirowice- Lipka. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja techniczna na przebudowę wspomnianego odcinka drogi. Jak tylko będzie można składać wnioski o dofinansowanie to podjęte zostaną stosowne uchwały Rady obydwu gmin o współpracy i po otrzymaniu pomocy zewnętrznej wspomniany odcinek drogi będzie zmodernizowany.