Kadencja 2006-2010

Rada Gminy i Miasta BŁASZKI – Kadencja 2006 – 2010 (wybory 12.11.2006)

1. Adamczewski Stanisław
2. Bączyński Jan
3. Bieńkowska Agnieszka
4. Grędas Stanisław
5. Jakóbczak Piotr
6. Kiciński Mieczysław
7. Klimaszewski Bogusław
8. Kosatka Andrzej
9. Kuświk Zenon
10. Ludwiczak Czesław
11. Melka Andrzej
12. Nieborak Adamczewska
13. Rojanek Małgorzata
14. Sobczak Ireneusz od 26.11.2008r. Zdzisława Głomb
15. Wiktorowski Andrzej

Przewodnicząca Rady GiM
Bieńkowska Agnieszka

Zastępcy Przewodniczącej Rady GiM
Grędas Stanisław
Ludwiczak Czesław

Radni Rady Powiatu Sieradzkiego
Noweta Lucjan
Rajewski Karol
Świderski Piotr (Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego)