Kadencja 1994-1998

Rada Gminy i Miasta BŁASZKI – Kadencja 1994 – 1998 (wybory 19.06.1994)

1. Banasiewicz Józef
2. Bialik Teofil
3. Cieślewicz Marianna
4. Damazer Jerzy
5. Gościmski Andrzej
6. Grędas Stanisław
7. Janiak Zdzisław
8. Kiciński Stanisław
9. Kołodziejczak Ignacy
10. Ludwicki Marek
11. Ludwiczak Czesław
12. Łatkowski Jerzy
13. Małolepszy Stanisław
14. Myszkowska Maria
15. Nieborak Adam od 14.12.1997 r. Kiciński Eugeniusz
16. Pawlak Jeremi
17. Pietura Jacek
18. Przybyłek Stanisław
19. Stępiński Krzysztof
20. Śniegula Urszula
21. Świderski Piotr
22. Sobczak Ireneusz
23. Trędowski Stanisław
24. Winowski Andrzej

Przewodniczący Rady GiM
Janiak Zdzisław

Zastępcy Przewodniczącego Rady GiM
Ludwicki Marek
Sobczak Ireneusz

Zarząd Gminy i Miasta
Gościmski Andrzej
Pawlak Jeremi
Pietura Jacek
Świderski Piotr
Winowski Andrzej

Delegat do Sejmiku Samorządowego
Myszkowska Maria