Kadencja 1990-1994

Rada Gminy i Miasta BŁASZKI – Kadencja 1990 – 1994 (wybory 27.05.1990)

 1. Balcerzyk Sławomir
 2. Grędas Stanisław
 3. Gutowski Mieczysław
 4. Janiak Zdzisław
 5. Jasiński Krzysztof
 6. Kłys Roman
 7. Kołodziejczyk Ignacy
 8. Kowalczyk Kazimierz
 9. Kowalkiewicz Janina
 10. Kubiś Jerzy
 11. Marszałek Włodzimierz
 12. Michalski Czesław
 13. Myszkowska Maria
 14. Olszewski Stanisław
 15. Przybyłek Stanisław
 16. Skibiński Jan
 17. Stępiński Krzysztof
 18. Stradomski Józef
 19. Strumiński Jerzy
 20. Trędowski Stanisław
 21. Wagan Józef
 22. Więcław Józef
 23. Wierucki Daniel
 24. Zakrzewski Janusz
 25. Ząbecka Zofia
 26. Żebrowski Dariusz
 27. Stradomski Józef – Przewodniczący Rady GiM

Zastępcy Przewodniczącego Rady GiM
Kowalkiewicz Janina
Marszałek Włodzimierz

Zarząd Gminy i Miasta
Balcerczyk Sławomir
Jasiński Krzysztof
Kołodziejczak Ignacy
Wierucki Daniel

Delegat do Sejmiku Samorządowego
Myszkowska Maria