Czy dyrektor poniesie konsekwencje?

0

W dniu dzisiejszym, tj. 10 września 2018 roku, w konsekwencji skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach Pana Łukasza Bitnera Burmistrz Błaszek, działając na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zwrócił się do Rady Powiatu Sieradzkiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym Rady Powiatu Sieradzkiego Panem Łukaszem Bitnerem, o czym w dniu dzisiejszym poinformował Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pan Łukasz Bitner jest Dyrektorem Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Gruszczycach od 1999 roku. Obecnie po wdrożeniu nowego prawa oświatowego Szkoła jest w trakcie wygaszania. Do szkoły uczęszcza 32 uczniów. Uczniowie pobierają naukę w dwóch oddziałach. Gimnazjum jest miejscem pracy dla 13 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi. Ponieważ Szkoła jest na etapie wygaszenia, a naukę pobiera bardzo mała ilość uczniów, Organ prowadzący pilnuje efektywności ekonomicznej, co wiąże się z bardzo dużą kontrolą zatrudnienia. Tymczasem Dyrektor będący jednocześnie radnym powiatowym swoim działaniem doprowadził do sytuacji w której na dzień 10 września 2018 roku (tj. już dobry tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019), Szkoła nie ma zaakceptowanego aneksu Arkusza Organizacyjnego, a nauczyciele i pracownicy pracują na niezaakceptowanym (niezgodnym z prawem) arkuszu organizacyjnym bez podpisanych umów o pracę. Dyrektor Szkoły w związku z pełnieniem tej funkcji, na podstawie art. 10 ust 1 pkt 1 w związku z art. 68 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, był zobowiązany do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zachowanie dyrektora należy ocenić jako skrajnie nieodpowiedzialne i powodujące realne zagrożenie dla funkcjonowania szkoły, a co za tym idzie dla bezpieczeństwa zarówno młodzieży uczącej się w placówce jak i dla jej pracowników.