Czy były Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki naruszył ustawę antykorupcyjną?

0

W Urzędzie Miejskim w Błaszkach ciągle trwa analiza oświadczeń majątkowych i znów wykryto kolejne nieprawidłowości, o których w dniu dzisiejszym Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zawiadomił pisemnie Prokuraturę Rejonową w Sieradzu. Burmistrz poinformował Prokuraturę, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki K.S. polegającego na niedopełnieniu obowiązków i naruszeniu ustawy antykorupcyjnej.
To pokłosie wcześniejszych zarzutów kierowanych wobec obecnego Burmistrza w podobnej sprawie.
W trakcie analizy oświadczeń majątkowych ujawniono, iż w dniu 31 maja 2001 roku Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki K. S powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gruszczycach Panu Markowi Musielskiemu na okres 5 lat od dnia 1 września 2001 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku, który w tym czasie prowadził działalność gospodarczą osobiście i był wspólnikiem w spółce.
Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne kierownik jednostki organizacyjnej gminy, w tym przypadku dyrektor szkoły, nie mógł prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Efektem naruszenie tego zakazu powinno być natychmiastowe odwołanie ze stanowiska takiego dyrektora, co nigdy nie nastąpiło.