Burmistrz stanął w obronie pracowników

0

W związku z niepokojącymi informacjami jakie zaczęły docierać do burmistrza od pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach, wystosował on w dniu dzisiejszym wezwanie do Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Błaszki do zaprzestania naruszania prawa i powstrzymania się od wydawania poleceń służbowych pracownikom Urzędu. Burmistrz poinformował Przewodniczącą, że nie ma prawa do nakładania obowiązków i zadań na pracowników samorządowych zatrudnionych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach, gdyż kierownikiem urzędu wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest burmistrz, a nie przewodniczący rady. Rada Gminy i Miasta Błaszki nie jest pracodawcą wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, nie ma więc uprawnień do określania ich obowiązków pracowniczych. Wkraczanie przez Radę i Przewodniczącą w kompetencje burmistrza jest działaniem z naruszeniem prawa.