Burmistrz powołał Młodzieżową Radę Doradczą

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski wydał Zarządzenie Nr 167/2016, na mocy którego powołał Młodzieżową Radę Doradczą. Zadaniem Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek będzie wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, a w szczególności udział przedstawicieli środowisk młodzieżowych w kształtowaniu spójnej polityki młodzieżowej, która ma zachęcać młodzież do uczesnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym. Na tą chwilę Burmistrz powołał 5-osobową Radę Doradczą, w skład której weszli: Dominik Drzazga, Szymon Szereda, Dawid Woźniak, Robert Niedźwiedzki i Erwin Ozdoba. Udział w posiedzeniach i pracach Rady będzie miał charakter nieodpłatny. Uroczyste wręczenie aktów powołania nastąpi w następnym tygodniu.