Burmistrz odwołał Dyrektora Centrum Kultury

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki  Pan Karol Rajewski w dniu 27 lutego 2015 roku wydał Zarządzenie nr 29/15 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.