Budżet Obywatelski dla Miasta Błaszki

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski i Sekretarz Jacek Walczak spotkali się z Panem Łukaszem Waszakiem Prezesem zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Rozmowy dotyczyły planów opracowania i wdrożenia koncepcji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Błaszki w roku 2017. Głównym celem Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego ma być aktywizacja mieszkańców Błaszek oraz umożliwienie im wyboru zadań do realizacji w mieście Błaszki, a tym samym wpływania na kształt otaczającej nas rzeczywistości.
W zamyśle Burmistrza Błaszek jest nie tylko wpływanie na kształt rzeczywistości poprzez oddanie części pieniędzy budżetowych w ręce mieszkańców miasta, ale również edukacja mieszkańców w kwestii Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego, jego ogólnodostępności, otwartości i sprawiedliwości. Burmistrzowi zależy na tym, by sami mieszkańcy zbierając podpisy oraz promując swoje projekty, aktywizowali i angażowali innych mieszkańców Błaszek.
Warto nadmienić, że Burmistrz Błaszek z powodzeniem wprowadził w życie na terenach wiejskich fundusz sołecki, który jest również formą budżetu obywatelskiego. Na jego realizację przeznaczono w budżecie gminy niebagatelną kwotę –ponad 600.000 złotych. Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas realizacji funduszu sołeckiego Burmistrz chce rozwijać i wzmacniać tożsamość społeczną  na terenie miasta poprzez budżet obywatelski.