Błaszkowski Budżet Obywatelski-zagłosuj na najlepszy projekt

0

Głosowanie nad zgłoszonymi projektami do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 odbywać się będzie w dniach od 24 do 28 października 2016 roku w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach, Plac Niepodległości 13, Wydział Spraw Społecznych, parter, pok. nr 5. Głosuje się poprzez oddanie na jednej karcie trzech głosów, po jednym na każdy inny projekt. Głos jest ważny jeżeli wybrane zostaną trzy projekty z listy. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Błaszek, który ukończył 13 lat. Karta do głosowania jest dostępna w wersji elektronicznej poniżej oraz w zakładce „Błaszkowski Budżet Obywatelski”. Karta do głosowania jest także dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach w pokoju nr 5.  Uwaga: Na karcie do głosowania należy podać swoje imię i nazwisko, wpisać numer PESEL i złożyć czytelny podpis.

KLIKNIJ I POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA