Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z Chabierowa

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski i radny Rady Miejskiej w Błaszkach Julian Kozielski wzięli dziś udział w konferencji w Łodzi, która  była podsumowaniem etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Udział przedstawicieli błaszkowskich władz w tym wydarzeniu nie był przypadkowy, gdyż gospodarstwo Państwa Agnieszki i Dominika Kozielskich z Chabierowa brało udział w tym konkursie i spośród 73 gospodarstw z łódzkiego zgłoszonych do konkursu, znalazło się w gronie 9 zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego.
W dowód uznania za odniesienie tak dużego sukcesu Burmistrz Błaszek ufundował Państwu Kozielskim bon o wartości 1000 zł do realizacji w hurtowni rolniczej.