Bezbolesna zmiana w dowodach osobistych

0

28 kwietnia 2017 roku był ostatnim dniem w którym dowody osobiste wydawał Burmistrz Gminy i Miast Błaszki. Od dnia dzisiejszego organem wydającym dowody będzie już Burmistrz Błaszek.
Ta bardzo ważna zmiana wprowadzona dziś przez Ministerstwo Cyfryzacji  w związku z  dostosowaniem nazwy jednostki samorządu terytorialnego, jej organów oraz urzędu gminy do obowiązujących przepisów prawa, nie będzie bolesna dla mieszkańców gminy Błaszki, gdyż  zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych posiadacze dowodów osobistych wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki nie będą mieli obowiązku ich wymiany.
Przypomnijmy, że po tym jak Wojewoda Łódzki w połowie 2015 roku wskazał, że nazwa jednostki samorządu terytorialnego jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym, burmistrz Karol Rajewski natychmiast rozpoczął żmudną procedurę dostosowaniem nazwy jednostki samorządu terytorialnego, jej organów oraz urzędu gminy do obowiązujących przepisów prawa oraz wystąpił  do radnych z inicjatywą zmiany statutu gminy. Po wielomiesięcznej pracy burmistrza i radnych udało się naprawić wieloletnie zaniedbania.
Od 1 maja 2017 obowiązywać będzie już poprawna nazwa gminy „gmina Błaszki”, burmistrz nosił będzie poprawną nazwę „Burmistrz Błaszek”, Rada będzie miała poprawną nazwę „Rada Miejska w Błaszkach”, a urząd nosił będzie poprawną nazwę „Urząd Miejski w Błaszkach”.
Tym samym do historii przechodzą nielegalnie używane przez lata nazwy: Gmina i Miasto Błaszki, Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki i Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach oraz Rada Gminy i Miasta w Błaszkach.