Alarm bombowy w Błaszkach

0

W środę 8 czerwca do Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach wpłynęła informacja o podłożeniu bomby odłamkowej z trucizną. Kilka minut później Burmistrz Karol Rajewski zawiadomił o tym fakcie policję i zarządził natychmiastową ewakuację ponad 30 pracowników urzędu i petentów. Na miejsce przyjechał policyjny pirotechnik, który dokładnie przeszukał budynek. Po trzech godzinach niepewności okazało się, że to tylko fałszywy alarm.  Burmistrz złożył już w błaszkowskim komisariacie stosowne zawiadomienie w tej sprawie.  Za fałszywy alarm kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do ośmiu lat.