Akcja „susza” w Gminie Błaszki wstępnie podsumowana

0

W związku z wystąpienie na terenie gminy Błaszki „suszy”, w Urzędzie Miejskim w Błaszkach od 4 lipca 2018 roku przyjęto ponad 600 wniosków dotyczących szacowania szkód do oceny przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Ponieważ termin wyznaczony początkowo na 13 lipca, zdaniem rolników był zdecydowanie za krótki, w Urzędzie wnioski przyjmowano jeszcze do 20 lipca. Wytyczne szacowania przez komisję strat zostały ściśle określone przez Wojewodę Łódzkiego, który uzależnił szacowanie strat od kategorii glebowej ziemi określonej przez Instytut Upraw Naważenia i Gleboznawstwa w Puławach. W skład komisji weszło dwóch pracowników Urzędu Gminy w Błaszkach oraz po jednym z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Następstwem złożonych wniosków było przeprowadzenie przez komisję w dniach 19 – 27 lipca br. oględzin w terenie, mających na celu oszacowanie strat. Komisja pracując w terenie potwierdziła skutki suszy, tj. obniżone plony upraw podlegających szacowaniu (między innymi: zboża, strączkowe, łąki). Plony nieobjęte suszą (między innymi: ziemniaki, kukurydza) nie podlegały szacowaniu. Rodzaj upraw podlegających szacowaniu ogłoszony został przez Instytut Upraw Naważenia i Gleboznawstwa w Puławach. Kolejnym etapem prac była poprawa i uzupełnianie wniosków oraz sporządzanie protokołów z szacowania szkód. Aktualnie w Urzędzie podpisywane są ostatnie protokoły i trwają prace przygotowujące przesłanie wniosków zbiorczych do Wojewody Łódzkiego. Ponieważ termin przesłania protokołów do Urzędu Wojewódzkiego upływa 27 sierpnia 2018 roku, wnioski osób, które ich nie poprawią nie będą przesłane do wojewody z uwagi na brak możliwość wygenerowania protokołu końcowego.