Lekcja bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Błaszkach

0

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach odbywa się cykl zajęć przypominających uczniom zasady bezpieczeństwa. Zajęcia dofinansowane są z projektu Zdrowia Psychicznego, który funkcjonuje w naszej gminie. We wtorek 22 maja, prelekcje i warsztaty poprowadzili zaproszeni goście – przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu – funkcjonariusze policji oraz młodzieżowa grupa teatralna PAT (Profilaktyka A Ty) pod kierunkiem instruktora teatralnego – p. Anny Kłanieckiej. Funkcjonariuszki policji przeprowadziły prelekcje dla uczniów klas I-IV na temat zasad bezpieczeństwa, które funkcjonują w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a także w czasie zbliżających się wakacji. W tym samym czasie 17 – osobowa grupa młodzieży z klas V-VII wraz z  8-osobowa grupa PAT wzięła udział w warsztatach teatralnych, podczas których uczniowie ćwiczyli grę aktorską do sztuki pod tytułem „Metoda na wnuczkę”. Przedstawienie zaprezentowane będzie w kolejnym cyklu spotkań dla dzieci szkoły podstawowej oraz dorosłych mieszkańców gminy w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Burmistrz Błaszek bezpłatnie udostępnił gminny autobus i pokrył koszty transportu gości prowadzących prelekcje i warsztaty.