8 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

0

Zakończył się pierwszy etap Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy składali swoje propozycje zadań, które powinny zostać wpisane do przyszłorocznego budżetu. Do Urzędu Gminy i Miasta Błaszki w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków. Następny etap to weryfikacja zgłoszonych projektów zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, po którym opublikowana zostanie ich ostateczna lista – ten etap powinien zakończyć się do 14 października. Głosowanie nad projektami odbędzie się od 24 do 28 października, w głosowaniu udział wziąć może każdy mieszkaniec Błaszek, który ukończył 13 lat. Realizację wybranych zadań zaplanowano na 2017 r.