60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Błaszkach

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski wziął udział w jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach.
Uroczystość podsumowującą sześć dekad funkcjonowania szkoły odbyła się 24 września. Burmistrz wraz ze starostą sieradzkim Mariuszem Bądziorem oraz dyrekcją, uczniami, absolwentami, rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi uczestniczyli we mszy św. dziękczynno-błagalnej w kościele św. Anny w Błaszkach.
Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom Tej Ziemi”, pomnikiem „Pamięci 96 ofiar zmarłych tragicznie w dniu 10.04.2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem” i zbrodni katyńskiej oraz przy tablicy poświęconej pierwszemu dyrektorowi szkoły Józefowi Pilińskiemu. Na uroczystości jubileuszowe do Błaszek przybyła także Dorota Więckowska Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Polaka oraz Jolanta Zięba-Gzik członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Podczas części oficjalnej na sali gimnastycznej głos zabrał m.in. burmistrz Karol Rajewski, który jest również absolwentem tej szkoły. Burmistrz w swoim przemówieniu podzielił się szkolnymi wspomnieniami, ale również podziękował staroście Mariuszowi Bądziorowi, radnym powiatowy i gminnym oraz dyrektor Jadwidze Napieralskiej za owocną współpracę na rzecz miasta Błaszki i błaszkowskiego liceum. Życzył dyrekcji, nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów, wielu jubileuszy i wytrwałości.

dsc_2266