30 lat pracy twórczej Józefa Banasiewicza

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski wraz z radnym Rady Miejskiej w Błaszkach Markiem Urbanem, artystami i licznie zgromadzonymi gośćmi z Polski i zagranicy wziął dziś udział w jubileuszu 30-lecia pracy twórczej Józefa Banasiewicza, który odbył się dzisiaj w Wojkowie. Jubileusz był świetną okazją do bliższego kontaktu z dorobkiem artystycznym jubilata. W galerii artysty można było podziwiać ekspozycję jego dzieł sztuki. Nie zabrakło także instalacji artystycznych twórców związanych z Galerią Zdarzeń Artystycznych.
Pan Banasiewicz jest emerytowanym nauczycielem, artystą plastykiem z 30-letnim dorobkiem artystycznym. W 1987 roku utworzył pierwszą w ówczesnym województwie sieradzkim Wiejską Galerię Sztuki, wokół której skupiło się liczne grono twórców. W Wojkowskiej galerii, licznie i często odwiedzanej przez dzieci i młodzież szkolną, ludzi kultury, dziennikarzy na przestrzeni kilkunastu lat odbywały się imprezy artystyczne m.in. „Zdarzenia Artystyczne”. W galerii zgromadzono wiele cennych eksponatów rękodzieła ludowego i sztuki współczesnej. W 1999 roku uruchomiono tam punkt biblioteczny w oparciu o książki pochodzące z darów. Stowarzyszenie Międzysołeckie, którego Prezesem był Józef Banasiewicz prowadziło Klub Pracy Intelektualnej i Twórczej w ramach, którego odbywały się spotkania z cyklu „Forum Dyskusyjne”. W owym czasie Pan Józef współpracował z Wojewódzki Domem Kultury w Sieradzu. Wraz z gminami sąsiednimi tj. Brąszewicami i Brzezinami, Stowarzyszenie organizowało Międzygminny Rajd Rowerowy „Gminy-Dzieciom” z bogatym programem artystycznym. Dla dzieci i młodzieży corocznie organizowane są plenery malarskie.  Pan Józef Banasiewicz działa w grupie  roboczej „Aktywna Gmina Błaszki” i brał udział w organizacji wydarzenia promującego Gminę i Miasto Błaszki- „Błaszkowskie Noce”. To bardzo wartościowy i utalentowany człowiek, który  ożywia życie artystyczne Gminy Błaszki. W 2015 roku na wniosek obecnego burmistrza otrzymał nagrodę starosty sieradzkiego za wdrażanie nowatorskich form pracy i inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.