2 stycznia 2018 roku Urząd Miejski w Błaszkach będzie nieczynny

0

Na podstawie Zarządzenia Nr 420/2017 Burmistrza Błaszek z dnia 18 grudnia 2017 roku, dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Błaszkach w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2018 roku. Tym samym w dniu 2 stycznia 2018 roku (wtorek) Urząd Miejski w Błaszkach będzie nieczynny.
W związku z powyższym Burmistrz Błaszek wystosował również pisma do wszystkich dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Błaszki z prośbą o ustalenie dnia 2
stycznia 2018 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.