2 listopada 2017 roku Urząd Miejski w Błaszkach będzie nieczynny

0

Na podstawie Zarządzenia Nr 393/2017 Burmistrza Błaszek z dnia 20 października 2017 roku, dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Błaszkach w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2017 roku. Tym samym w dniu 2 listopada 2017 roku (czwartek) Urząd Miejski w Błaszkach będzie nieczynny.
W związku z powyższym Burmistrz Błaszek wystosował również pisma do wszystkich dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Błaszki z prośbą o ustalenie dnia 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.