Jubileusz 100–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzu

0

W niedzielę 8 lipca 2018 roku odbył się Jubileusz 100–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzu pod Honorowym Patronatem Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Stawie Kaliskim. Uroczyste nabożeństwo w intencji strażaków było okazją do złożenia hołdu założycielom jednostki, a także wszystkim druhom działającym w OSP Skalmierz. W nabożeństwie udział wzięli poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki i Stawu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, Tomasz Jamiński Komendant Komisariatu Policji w Błaszkach, Przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Błaszkach, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych na czele z Burmistrzem Błaszek Karolem Rajewskim, radni gminni i powiatowi oraz mieszkańcy Skalmierza. Dowódcą uroczystości był naczelnik OSP Skalmierz Tomasz Woźniak, a całość prowadził honorowy członek OSP Błaszki Teofil Bialik. Po Mszy Świętej odbyła  się oficjalna część obchodów.  Powitano przybyłych gości i przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” poczet sztandarowy złożony z druhów OSP Skalmierz dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt. Ochotniczą Straż Pożarną w Skalmierzu odznaczono Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (jest to najwyższe odznaczenie jakie może uzyskać OSP, Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują je za ponad stuletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej).Następnie dokonano przyznania jednostce OSP Skalmierz- medalu „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Medalami tymi udekorowano sztandar, który z dumą  zaprezentowali strażacy. W dalszej części uroczystości nadano honorowe odznaczenia zasłużonym dla  jednostki. Kolejno, przyszła pora na  przemówienia i gratulacje od gości. Wśród przemawiających głos zabrał również Burmistrz, który pogratulował jednostce jubileuszu i podziękował strażakom za pracę i wkład w rozwój jednostki. Po części oficjalnej mieszańcy Skalmierza i gminy Błaszki wraz ze strażakami i Burmistrzem Błaszek Karolem Rajewskim świętowali ten piękny jubileusz na pikniku rodzinnym do późnych godzin nocnych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skalmierzu datuje swoje powstanie na rok 1918. W owym czasie miejscowość Skalmierz należała do województwa kaliskiego i podlegała gromadzie Staw Kaliski. W Stawie istniała już Ochotnicza Straż Pożarna. Władze gromadzkie zezwoliły inicjatorom ze Skalmierza na stworzenie Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzu. Na początek działalności przekazano druhom ze Skalmierza ręczną sikawkę, oraz węże gaśnicze. Do transportu tego sprzętu gaśniczego używano zaprzęgu konnego, którym to miejscowy rolnik stawiał się na wezwanie w miejsce składowania wspomnianego ekwipunku i wraz z zebranymi strażakami udawali się gasić pożar. Pożary były częstą dolegliwością wśród mieszkańców wsi i ratunek, który nieśli pierwsi strażacy bywał nieocenioną pomocą. Wraz ze zmianami w Polsce zmieniała się i straż w Skalmierzu. Jeden z mieszkańców przekazał działkę spod własnych upraw pod wybudowanie pierwszej remizy strażackiej. Budowę strażnicy w całości sfinansowali mieszkańcy Skalmierza. Budynek wybudowano z drewna. Służył do przechowywania sprzętu gaśniczego, a także do organizacji zebrań wiejskich i urządzania zabaw tanecznych. Strażacy docenieni przez władze zostali wyposażeni w motopompę typu Polonia PO1, której wydajność wody znacznie skuteczniej pozwalała gasić pożary. 13 czerwca 1971 r. dokonano uroczystego wkopania kamienia węgielnego pod budowę nowej, większej i przede wszystkim murowanej strażnicy. 11 lipca 1976 roku nastąpiło uroczyste oddanie nowej remizy. Było to uwieńczenie trudów i poświęceń, którymi musieli wykazać się druhowie wspierani przez mieszkańców. W sierpniu 1977 r. podjęto uchwałę ufundowania sztandaru dla OSP w Skalmierzu i wręczeniu go podczas jubileuszu 60-lecia straży. Dużą pomocą finansową inicjatywę wsparło Koło Gospodyń Wiejskich ze Skalmierza i dzięki temu wsparciu zamierzenie udało się zrealizować. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w 1978 roku. Wtedy do rąk prezesa trafił ręcznie wykonany przez siostry zakonne sztandar. Jednostka długo dysponowała jedynie motopompą, więc ambicja strażaków zmobilizowała ich do podjęcie starań, by pozyskać samochód gaśniczy. Udało się tego dokonać w 1997 roku. Druhowie ze Skalmierza wzbogacili się wówczas o średni samochód gaśniczy na podwoziu Stara 244. To przełomowy rok w dziejach jednostki, gdyż jednostka typu S stała się mobilna i zakres działań poszerzył się na cały teren gminy. W międzyczasie wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi  Ochotniczym Strażom Pożarnym czynni druhowie uzupełniali swoje wyszkolenie podnosząc swój profesjonalizm. W 2003 roku postawiono rozbudować strażnicę,aby znalazły się w nowej części 2 duże stanowiska na samochody z pomieszczeniem socjalnym. Ostatecznie po cztery latach od pomysłu budynek był gotowy. W 2008 roku zorganizowano jubileusz 90-lecia OSP Skalmierz. W 2014 r. druhowie ze Skalmierza pozyskali kolejny, tym razem lekki samochód. W ostatniej dekadzie w szeregi OSP wstąpiło młode pokolenie aktywnie udzielające się w życiu stowarzyszenia i wspierane przez Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego. Młodzi ludzie reprezentują jednostkę w zawodach sportowych i służą pomocą w organizacji przedsięwzięć. Strażnica w Skalmierzu jest sukcesywnie remontowana ze środków z budżetu gminy. Także Burmistrz przekazał połowę swojego wynagrodzenia na remont znajdującej się w budynku świetlicy wiejskiej, która obecnie służy młodzieży ze Skalmierza.

Fotogaleria na fanpage’u Urzędu Miejskiego w Błaszkach