Zwrot podatku akcyzowego – Sierpień 2015

0

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2015 r.  należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach pokój nr 14 I piętro  wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie,  lub na stronie: bip.blaszki.pl). Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015 r. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: 1-31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego